برای ورود به اکانت خود مراحل زیر را طی کنید.

 

 

 

1.وارد سایت شده و روی گزینه ورود کلیک کنید.

2.شماره موبایل و رمزعبور از قبل تعیین شده را وارد کنید.

3.شما وارد اکانت خود شدید.